5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Qui trình tuyển dụng

  • Các bộ phận lập phiếu yêu cầu tuyển dụng (lý do tuyển dụng, yêu cầu cần tuyển, số lượng, thời gian vào làm...).
  • Nhân viên lập yêu cầu gửi bản yêu cầu cho cấp quản lý ký duyệt.
  • Mở hệ thống nhận hồ sơ.
  • Nhận hồ sơ ứng viên.
  • Đóng hệ thống nhận hồ sơ khi hết hạn.
  • Hẹn lịch phỏng vấn.
  • Ra quyết định tuyển dụng.
  • Chuyển danh sách ứng viên được tuyển vào hồ sơ nhân viên.

Mô tả thông tin chi tiết quản lý nhân sự

ĐẶC ĐIỂM:

·         Đáp ứng tất cả các chế độ quy định mới nhất liên quan đến quản lý lao động

·         Mẫu biểu BHXH - BHYT - BHTN

·         Lập báo cáo lao động

·         Đánh giá chất lượng lao động

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

APPIS được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở, vì vậy người sử dụng có thể linh động thêm hay bỏ bớt các thông tin về dữ liệu cá nhân để thuận tiện cho việc quản lý. Thông tin chuẩn bao gồm:

·         Sơ yếu lý lịch

·         Hợp đồng lao động

·         Quá trình đào tạo

·         Quá trình công tác

·         Trình độ văn hóa

·         Trình độ chuyên môn

·         Kỹ năng

·         Thi đua, Khen thưởng

·         Kỹ luật

·         Quan hệ gia đình

·         Đảng - Đoàn thể

·         Passport, Visa

·         Tuyển dụng

·         Đánh giá chất lượng nhân sự.

Copyright © 2016 by appis.com.vn. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Công ty phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất APPIS

Website: http://www.appis.com.vn