5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Đặc tính sản phẩm:

- Số hóa các văn bản, chứng từ giấy thành tệp tin (qua máy scan) và lưu trữ trong hệ thống

- Lưu các văn bản khác đã ở dạng tệp tin vào trong hệ thống

- Ghi nhận thông tin vị trí lưu trữ của chứng từ ngoài thự tế vào hệ thống nên sau này tìm lại chứng từ rất nhanh.

- Cho phép các nhân viên ở các phòng ban khác tự động tìm kiếm và xem tài liệu từ các máy tính trong hệ thống mạng LAN

- Phân quyền được xem tài liệu tới từng đối tượng.

 

Bài viết liên quan

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status