Hướng dẫn phần mềm chấm công HRAD (Phần 3: Quản lý thông tin nhân viên)

4.2. Khai báo phòng ban, bộ phận chức năng.

Mục đích: Khai báo phòng ban

Đường dẫn: Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Cài đặt >> Tổ chức công ty 

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1. Chọn công ty cần khai báo các phòng ban.

2. Nhấn nút 

Nút thêm mới

để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

3.Nhâp mã phòng ban.

4.Nhập tên phòng ban

5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

Khai-bao-phong-ban Khai báo phòng ban

 >>Top 4 máy chấm công chính hãng, giá rẻ:

4.3. Khai báo chức vụ.

Mục đích: Khai báo chức vụ.

Đường dẫn:Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Cài đặt >> Chức vụ

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1.Nhấn nút 

Nút thêm mới

 để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

3.Nhâp chức vụ.

4.Nhập diễn giải

5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

Khai báo chức vụ

Khai báo chức vụ

 4.4. Khai báo thông tin nhân viên.

Mục đích:  Tạo và lưu trữ thông tin nhân viên

Cách 1: Nhập thông tin nhân viên trực tiếp từ phần mềm

Đường dẫn: Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Khai báo nhân viên

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1.Chọn đến phòng ban để khai báo nhân viên. 

2.Nhấn nút 

Nút thêm mới

 để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

3.Nhâp thông tin Nhân viên

5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

Khai báo thông tin nhân viênKhai báo thông tin nhân viên

 Cách 2: Nhập thông tin nhân viên từ file excel có sẵn.

Đường dẫn: Phân hệ>> Quản lý nhân sự >> Khai báo nhân viên>>Trên thanh menu>>Tùy chọn>>Nhập dữ liệu từ excel

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1.Chọn chọn file excel có sẵn.

2.Chọn worksheet    chứa nội dung  cần đưa vào phần mềm.

3.Nhâp số dòng bắt đầu từ file excel cần đưa vào phần mềm.

4.Nhập số dòng kết thúc từ file excel cần đưa vào phần mềm.

5.Chọn các cột tương ứng trong phần mềm dựng sẵn với file excel.

6.Chọn  nạp  dữ liệu  để  đưa dữ  liệu từ file excel lên màn hình.

7.Chọn  kết  thúc  để  hoàn thành  lưu dữ liệu vào phần mềm.

Nhập nhân viên từ file Excel

Nhập nhân viên từ file Excel

Nhập nhân viên từ file Excel

 

 >>Có thể bạn quan tâm: 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

Lắp đặt máy chấm công ở các tỉnh thành

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status