4.2. Khai báo phòng ban, bộ phận chức năng.

Mục đích: Khai báo phòng ban

Đường dẫn:Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Cài đặt >> Tổ chức công ty

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

 1.Chọn công ty cần khai báo các phòng ban.

2.Nhấn nút 

Nút thêm mới

 để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

3.Nhâp mã phòng ban.

4.Nhập tên phòng ban

5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

Khai-bao-phong-ban Khai báo phòng ban

 4.3. Khai báo chức vụ.

Mục đích: Khai báo chức vụ.

Đường dẫn:Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Cài đặt >> Chức vụ

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1.Nhấn nút 

Nút thêm mới

 để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

3.Nhâp chức vụ.

4.Nhập diễn giải

5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

Khai báo chức vụ

Khai báo chức vụ

 4.4. Khai báo thông tin nhân viên.

Mục đích: Tạo và lưu trữ thông tin nhân viên

Cách 1:Nhập thông tin nhân viên trực tiếp từ phần mềm

Đường dẫn: Phân hệ >> Quản lý nhân sự >> Khai báo nhân viên

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1.Chọn đến phòng ban để khai báo nhân viên. 

2.Nhấn nút 

Nút thêm mới

 để thêm dòng mới hoặc Ctrl+N.

3.Nhâp thông tin Nhân viên

5.Nhấn nút Nút lưu lại   để lưu lại

Khai báo thông tin nhân viênKhai báo thông tin nhân viên

 Cách 2:Nhập thông tin nhân viên từ file excel có sẵn.

Đường dẫn: Phân hệ>> Quản lý nhân sự >> Khai báo nhân viên>>Trên thanh menu>>Tùy chọn>>Nhập dữ liệu từ excel

BƯỚC CHỤP MÀN HÌNH

1.Chọn chọn file excel có sẵn.

2.Chọn worksheet    chứa nội dung  cần đưa vào phần mềm.

3.Nhâp số dòng bắt đầu từ file excel cần đưa vào phần mềm.

4.Nhập số dòng kết thúc từ file excel cần đưa vào phần mềm.

5.Chọn các cột tương ứng trong phần mềm dựng sẵn với file excel.

6.Chọn  nạp  dữ liệu  để  đưa dữ  liệu từ file excel lên màn hình.

7.Chọn  kết  thúc  để  hoàn thành  lưu dữ liệu vào phần mềm.

Nhập nhân viên từ file Excel

Nhập nhân viên từ file Excel

Nhập nhân viên từ file Excel

Bán hàng trực tuyến

Khách hàng thân thiết

Phần mềm chấm công tại PetrolimexPaint

Phần mềm chấm công tại Jetstar Pacific Airlines

Phần mềm chấm công tại hệ thống cửa hàng Liên Thái Bình Dương

Phần mềm chấm công sản xuất thức ăn dinh dưỡng

Phần mềm chấm công tại cty xây dựng Quang Minh

Phần mềm chấm công tại khách sạn Grand-Palace

Phần mềm chấm công tại chuỗi nhà hàng Nhanh-Ngon

Phần mềm chấm công cho tại PetroVietnam

THƯƠNG HIỆU MÁY CHẤM CÔNG UY TÍN

Máy Chấm Công Chính Hãng thương hiệu uy tín

CÁC DÒNG MÁY UY TÍN HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG:
  • Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9600
  • Máy chấm công vân tay Ronald Jack U160C
  • Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628
  • Máy chấm công vân tay 5000T-C Wifi
  • Máy chấm công vân tay 6869
  • .....

Xem chi tiết

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG VÂN TAY

Phần mềm chấm công HRAD

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG HRAD kết nối được với máy chấm công vân tay của tất cả các thương hiệu phổ biến như RonaldJack, ZKTeco, Timetrex, WISE EYE, MITA, Gigata, Osin...Bảng chấm công sẽ được tính ra tự động theo giờ chấm vân tay của nhân viên trên máy, qua đó phòng nhân sự có được báo cáo chấm công và tính lương ngay cuối tháng, giảm bớt thời gian và nhân lực.

Xem chi tiết

MÁY CHẤM CÔNG CÓ PIN LƯU ĐIỆN

Máy chấm công có UPS lưu điện

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY CÓ BỘ LƯU ĐIỆN:
  • Máy chấm công có UPS lưu điện ZKteco X628C
  • Máy chấm công UPS lưu điện ZKteco U160
  • Máy chấm công UPS lưu điện F-708
  • .....

Xem chi tiết

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status